Skip to main content

Proje Hakkında

açıkALAN bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilmektedir.

15 Ağustos – 12 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya gelen başvurular, gazeteci ve sanat yazarı Özlem Altunok, İKSV’den Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı Proje Yöneticisi Ayberk Çelikel, Danimarka Kulturinstitut ülke müdürü Füsun Eriksen, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin Sivil Toplum ile İşbirliği Sorumlusu Romain Lachambre ve sivil toplum profesyoneli Başak Tuğsavul tarafından değerlendirilmiştir. Genedos Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi bu çağrı döneminde açıkALAN projesiyle desteğe hak kazana 3 kurumdan biri olmuştur.

(Koordinatör Alper AKÇA, küratör Şule ATEŞ, proje asistanı Serra Beldağ ve Mehmet Süt)

KATILIMCI OL!

Bergama, Kaş, Hemşin ilçelerinde yaşayan ve çevre mücadelesiyle bağlantılı, öncelikle yerelde yaşayanlar olmak üzere yaş bağımsız herkes başvurabilir.

açıkALAN, yerel/kırsal kalkınmada görmezden gelinen, sanat üretimi, ekoloji ve kültür gelişimi arasındaki yakın ilişkiyi görünür kılmayı da hedefler. Sürdürülebilir kalkınmanın sadece inşaat, turizm ve tarıma değil, kültür olgusuyla eşgüdümlü yürütülmesi gerektiğini gündeme taşır.

Antalya’nın Kaş, İzmir’in Bergama ve Rize’nin Hemşin ilçelerinde yaşayan yerel katılımcılarla yürütecek toplam 3 katılımcı performans atölyesi/eğitim sonucunda gerçekleştirilecek performanslar; festivallerde, kamusal alanlarda ve videoART olarak dijital kanallarda sergilenecektir.

açıkALAN katılımcı performans projesi, üç farklı bölgede yerel halkın yürüttüğü ekoloji ve doğa mücadelesini, bizzat bu mücadeleye katılanlar ya da birinci dereceden tanıklarla çalışarak, birer performansa dönüştürmeyi hedefliyor. Atölye sonunda ortaya çıkacak performanslar, ilçelerin kültür sanat organizasyonlarında sergilenecek. Ayrıca, her performans özel çekimler aracılığıyla dijital kanallar üzerinden yayınlanarak, festivale katılmayan çok daha geniş bir kitlenin erişimine açılmış olacak. Proje, sanatın birleştirici gücünü kullanarak, ekoloji, doğa, iklim değişikliği ve yerel yaşam dinamiklerini, kamusal sanat odağında performatif bir sunumla gündeme taşımış olacak.

Genedos Kültür ve Yaşam Kooperatifi yürütücülüğünde, Şule Ateş küratörlüğündeki proje, atölyeler ve sahnelenecek performanslar aracılığıyla hem kültür/sanat/çevre platformları hem de bu ilçelerdeki tiyatro inisiyatifleri arasında diyalog başlatmayı,  iş birliği geliştirerek kentler arası ağları güçlendirmeyi, uzun vadede ise Türkiye’de kamusal ve katılımcı sanatın gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.