Skip to main content

Kamusal ve Katılımcı Performans Tasarımları

açıkALAN, ekoloji odağında, kamusal ve katılımcı performans üzerine bir eğitim ve yaratım projesidir.

açıkALAN, ekoloji, kültür ve çevre üzerine çalışan kurumları, yerel halkı ve sanatçıları, ortak üretim alanlarında bir araya getirerek, diyalog ortamı yaratır.

Sanatın iyileştiren, birleştiren, diyaloğu teşvik eden doğal özelliklerine, dayanışma ve kültür üretimini ekleyerek kentler arasında BAĞ’lar kuruyoruz.

Antalya’nın Kaş, İzmir’in Bergama ve Rize’nin Hemşin ilçelerinde yaşayan yerel katılımcılarla yürütecek toplam 3 katılımcı performans atölyesi/eğitim sonucunda gerçekleştirilecek performanslar; festivallerde, kamusal alanlarda ve videoART olarak dijital kanallarda sergilenecektir.

Kültür üreten kentler, sanat yoluyla bağlarını güçlendirir.

Katılımcı ve kamusal sanat çalışmaları, ana arterlerin dışındaki kitlelere temas edebilen ve böylece sanatın değişim yaratma gücünü en iyi şekilde değerlendiren sanat uygulamaları olarak hak temelli kültürel ve sanatsal çalışmaların merkezinde bizzat orada yaşayan yerel halk yer alıyor.

AÇIK alan açık ALAN 

AÇIK alan açık ALAN 

AÇIK alan açık ALAN 

AÇIK alan açık ALAN 

AÇIK alan açık ALAN 

AÇIK alan açık ALAN 

“Kamusal Sanat”, kamusal alanda, kamuya açık sunulan bir sanat eserini tanımlamanın yanı sıra, kamuyu ilgilendiren kavramlar ya da olayları tartışan bir bakış açısını da anlatıyor. “Katılımcı Sanat” ise sadece sanat eğitimine erişimi olan ayrıcalıklı bir azınlığın değil, herkesin yaratıcı olabildiği bir sanat anlayışına vurgu yapıyor.

açıkALAN, yerel halkın yürüttüğü doğa mücadelelerinin ortak hafızasından yola çıkarak, kamusal performanslar üreterek sosyal etki odaklı kültür çalışmalarını destekliyor.

Bergama, Kaş, Hemşin ilçelerinde yaşayan ve çevre mücadelesiyle bağlantılı, öncelikle yerelde yaşayanlar olmak üzere yaş bağımsız herkes başvurabilir.

Kamusal / katılımcı sanat ve performans çalışmalarının anlatıldığı ve sunulan performansların değerlendirildiği panel/söyleşilerin videoları çevrimiçi olarak Kasım ayında yayınlanacak.

Değer Ortakları